Το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας, η Microsoft και η Oracle για τη διαλειτουργικότητα

Ημερίδα Διαλειτουργικότητας με συμμετοχή Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Εργαστηρίων, ΕΜΠ, 9 Ιουνίου 2010


Το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας , το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft και η Oracle Ελλάδας, διοργάνωσαν με επιτυχία την Ημερίδα Διαλειτουργικότητας για τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Ιουνίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με την παρουσία εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στελεχών της αγοράς.

Κύριο θέμα προς συζήτηση, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ορίστηκε το ζήτημα της Διαλειτουργικότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις και τις διαφαινόμενες προοπτικές στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ο όρος «διαλειτουργικότητα» αναφέρεται στην ικανότητα ετερογενών εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής να ανταλλάσουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα διασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία κατά την εισήγησή της παρουσίασε το πλαίσιο Πολιτικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (δεξιά).

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Ιωάννης Ψαρράς, ενώ εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Γιάννη Χαραλαμπίδη, Manager του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας & Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κ. Wilfried Grommen (αριστερά), Regional Technology Officer της Central & Eastern Europe Microsoft, τον κ. Θεόδωρο Καρούνο, Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, την κα Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τον κ. Ingo Prestel (κάτω δεξιά), Senior Manager Public Sector της EMEA Middleware Solution Specialist Team και τον κ. Δημήτρη Ασκούνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Στη συζήτηση, που ακολούθησε μετά το πέρας των εισηγήσεων, με συντονιστή το δημοσιογράφο, κ. Γιάννη Ριζόπουλο, συμμετείχαν ακόμα ο κ. Γιώργος Μπουρμάς, DB & Options Sales Consulting Manager της Oracle Hellas, ο κ. Πάνος Θεοδοσόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα της Microsoft Ελλάς, ο κ. Νικόλαος Καραμολέγκος, Executive Advisor της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και ο κ. Γιάννης Παπίδης, IT Applications Operations Director του ΟΤΕ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εισηγητές ανέδειξαν, αρχικά, τα οφέλη της διαλειτουργικότητας στη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση, παρουσιάζοντας επιτυχή διεθνή παραδείγματα, καθώς και το πρόσφατο εγχείρημα της ανοικτής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Εν συνεχεία, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στη σημασία της διαλειτουργικότητας για την ανάπτυξη και την επίτευξη της υψηλής παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, ενώ, παράλληλα, αναφέρθηκαν στις πρακτικές της εφαρμογές. Τέλος, η συζήτηση εστίασε στο επίπεδο και τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και στις νέες εφαρμογές και υπηρεσίες που απορρέουν από αυτή. Τα κυριότερα συμπεράσματα που διεξήχθησαν από τις τοποθετήσεις των εισηγητών αφορούν στις προοπτικές που διανοίγονται στο μέλλον για την προώθηση της διαλειτουργικότητας, μέσω συνεργατικών δράσεων, διεθνών πρωτοβουλιών και τη δημιουργία ενός Ελληνικού Interoperability Council.

Το όραμα της Microsoft και τη δέσμευσή της για την προώθηση της διαλειτουργικότητας παρουσίασε ο κ. Wilfried Grommen, General Manager, Regional Technology Officer, Central & Eastern Europe Microsoft Corp, εστιάζοντας στα νέα τεχνολογικά εργαλεία που έχει αναπτύξει η Microsoft, τα οποία μπορούν να συμβάλουν δραστικά στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο κ. Grommen υπογράμμισε τα ακόλουθα: «Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, η πρόκληση της διαλειτουργικότητας αποκτά ύψιστη σημασία καθώς η απρόσκοπτη λειτουργία και αποτελεσματικότητα οργανισμών του δημοσίου τομέα, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών κέντρων εξαρτάται άμεσα από την άριστη επικοινωνία και συνεργασία των ετερογενών εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν. Η Microsoft, αναγνωρίζοντας τις πολυσύνθετες ανάγκες που προκύπτουν από το διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες που προωθούν τη διαλειτουργικότητα, υπενθυμίζοντας συνεχώς την ανάγκη για ομαλή ροή ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών εντός ενός πολύ - επίπεδου σύμπαντος πληροφοριακών συστημάτων».

Από το χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, ο κ. Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου και Manager του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας, δήλωσε τα ακόλουθα: «Η ανοικτή, συνεργατική, υποβοηθούμενη από την πληροφορική διακυβέρνηση αποτελεί μία πρόκληση για την έρευνα και την ανάπτυξη στον κλάδο Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κυριότερα όμως, αποτελεί μοναδικό, «δύσκολο» δρόμο για τη Δημόσια Διοίκηση, ειδικά κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης και των προσπαθειών ανάκαμψης, οι οποίες και στην Ελλάδα αποτελούν το κυρίαρχο ζήτημα της πολιτικής ”ατζέντας”. Στο Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας, ένα περιφερειακό κέντρο αριστείας υποστηριζόμενο από την ΕΕ, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με μεγάλο πλήθος πρωτοβουλιών και λύσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική προσπαθώντας να ξεχωρίσουμε, να επεκτείνουμε αλλά και να αναπτύξουμε όπου χρειάζεται, τις καλύτερες, εφαρμόσιμες πρακτικές, σε τομείς όπως οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές, η Ψηφιακή Ταυτότητα, η Διοικητική Αναδιοργάνωση, η Ανοικτή Διακυβέρνηση, τα Κοινωνικά Μέσα και Δίκτυα. Παράλληλα, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας αποτελεί μέρος μιας ομάδας που περιλαμβάνει φορείς, επιχειρήσεις και πανεπιστημιακά εργαστήρια στην Ελλάδα, όπου ήδη υλοποιούνται περισσότερα από 10 σχετικά έργα και πρωτοβουλίες για τη διαλειτουργικότητα και τις υπηρεσίες της νέας διακυβέρνησης. Με την επικείμενη δε ίδρυση του Ελληνικού Interoperability Council, που είχαμε τη χαρά να ανακοινώσουμε σήμερα, μιας συνεργατικής πρωτοβουλίας για την προώθηση και εφαρμογή της έρευνας στη Διακυβέρνηση και το Επιχειρείν, η παραπάνω ομάδα μπορεί τώρα να διευρυνθεί και να αναζητήσει νέες συνεργασίες».

Όλες οι ομιλίες στο: http://www.iocenter.eu/news--events/events/iopday.aspx