Υποβολή Πρότασης στο Διαγωνισμό


Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τον Διαγωνισμό ξεκίνησε ! Μπορείτε τώρα και μέχρι τις 15.07.2010 να υποβάλλετε την πρότασή σας στο διαγωνισμό. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τα παρακάτω τρία βήματα:

1. Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία και υποβάλλετε τη Φόρμα Υποβολής Στοιχείων. 

2. Προετοιμάστε το απαραίτητο Αρχείο Υποβολής Υποψηφιότητας, σε μορφή Word, χρησιμοποιώντας ένα από τα εξής πρότυπα: Το πρότυπο αρχείο υποβολής για την κατηγορία "Καλύτερη Ιδέα" -  Το πρότυπο υποβολής για την κατηγορία "Καλύτερη Εφαρμογή"

3. Στείλτε το απαραίτητο αρχείο υποβολής υποψηφιότητας, επισυναπτόμενο σε email με θέμα "WeGov - τίτλος της πρότασής σας", στους εξής παραλήπτες: yannisx@aegean.gr και omarkaki@epu.ntua.gr  Μπορείτε να επισυνάψετε υποστηρικτικά της υποψηφιότητάς σας αρχεία συνολικού μεγέθους μέχρι 10MB. Σε περίπτωση αρχείων μεγαλύτερου όγκου, ή υποβολής πρωτότυπης εφαρμογής, σημειώστε στο αρχείο υποβολής το URL/URI όπου βρίσκονται τα επιπλέον στοιχεία.  Φροντίσε ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι τις 30.07.2010

Θα λάβετε επιβεβαίωση λήψης μόλις ελεχθούν όλα τα στοιχεία υποβολής.

Υπενθυμίζουμε ότι με την υποβολή σας παραχωρείτε το δικαίωμα στους διοργανωτές του διαγωνισμού να συντηρήσουν, επεξεργαστούν και δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία της πρότασής σας, για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε απορία, χρησιμοποιήστε τα παραπάνω email.

Καλή Επιτυχία !