Ημερίδα Έργου NOMAD


ΗΜΕΡΙΔΑ: Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Προτάσεων Πολιτικής μέσω του NOMAD
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, 10:00 – 12:00
Κτίριο Ελληνικής Βουλής
Λεωφόρος Αμαλίας 22-24, Αθήνα – Ελλάδα

Με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούμε ενδιαφερόμενους ερευνητές, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, πολιτικούς και πολίτες στην ημερίδα με θέμα τη «Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Προτάσεων Πολιτικής μέσω του NOMAD» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΝΟΜΑD, «Policy Formulation and Validation through non-moderated Crowdsourcing» και θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2014, 10:00-12:00, στο κτίριο της Ελληνικής Βουλής (Λεωφόρος Αμαλίας 22-24, Αθήνα). 

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση του NOMAD, ως ενός καινοτόμου ICT εργαλείου προστιθέμενης αξίας, για την συμπερίληψη της κοινής γνώμης, όπως αυτή εκφράζεται στο διαδίκτυο, στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανοιχτή, συνεργατική διακυβέρνηση. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, σε θέματα υγείας, ενέργειας και ανοιχτών δεδομένων θα αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και μελών μη κυβερνητικών οργανισμών.

Το  NOMAD είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για όσους συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε οποιονδήποτε τομέα εφαρμογής και επιθυμούν να διαμορφώσουν τη θέση τους, λαμβάνοντας υπόψιν την επιχειρηματολογία όπως αποτυπώνεται στο διαδίκτυο από τα κρίσιμα κοινά.

Το NOMAD είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή  Ένωση, υπό το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και υλοποιείται από ομάδα 9 φορέων: Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος",  Ελληνικό και Αυστριακό Κοινοβούλιο, Ινστιτούτο Fraunhofer Γερμανίας, GoogleAthens Technology Center (ATC), Kantor QwentesCritical Publics, υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε, όπως συμπληρώσετε την online φόρμα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.