Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εκλογές 2010: Νέες λειτουργίες στο σύστημα εκλογικών αποτελεσμάτων

Για πρώτη φορά φέτος το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί σε δύο διακριτικές εκλογικές διαδικασίες (περιφερειακές και δημοτικές) και δύο κύκλους εκλογών (επαναληπτικές, όπου αυτό χρειαστεί). Τερματικά του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα διανεμηθούν φέτος σε 5.300 εκλογικά τμήματα.

Η απεικόνιση στήριξης των υποψηφίων έχει επανασχεδιαστεί, δίνοντας για πρώτη φορά διακριτά την κομματική προέλευση των υποψηφίων (επικεφαλής συνδυασμών), όσο και την κομματική στήριξη που έχει εξασφαλίσει κάθε συνδυασμός. Επιπλέον έχει γίνει εμπλουτισμός του παραδοσιακού χάρτη με την πληροφορία των στηρίξεων για πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενική προβολή.

Τέλος έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή για smart phones, μέσω των οποίων οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους τη λίστα των υποψηφίων 10 ημέρες πριν τις εκλογές, καθώς και πρόσβαση στα εκλογικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης με εύχρηστο και γρήγορο τρόπο. Η εφαρμογή υποστηρίζει όλα τα γνωστά λειτουργικά smart phone, εκτός του Symbian.

Επιπλέον δύο αλλαγές του συστήματος προέρχονται από τη νέα πολιτική του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα έχει ενσωματώσει την πύλη «Διαφάνεια», μέσω της οποίας για πρώτη φορά οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους την πληροφορία σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων. Συγχρόνως, έχουν στη διάθεσή τους πλήρεις λίστες των υποψηφίων συνδυασμών για μελέτη και αξιολόγηση πριν από τις εκλογές. Η δεύτερη αλλαγή αφορά τον επανασχεδιασμό του λογισμικού εφαρμογών ώστε να εξυπηρετήσει τη νέα δομή του «Καλλικράτη» με διευρυμένες δυνατότητες αναζήτησης και παρουσίασης στοιχείων.

Διπλωματικές Εργασίες

Η συγκεκριμένη ενότητα φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο της γενικότερης ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

1. Εκτίμηση του Προσδοκώμενου Κέρδους από το Μετασχηματισμό και την Ολοκλήρωση Δημοσίων Υπηρεσιών
Ακριώτης Ιωάννης
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αλεξόπουλος Χάρης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics
Ανδρουτσοπούλου Αγγελική
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4. Ανάπτυξη Εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το διοικητικό μετασχηματισμό με βάση στοιχεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αντωνοπούλου Κυριακή
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μελέτη Περίπτωσης e-Trikala
Γαρδίκας Μιλτιάδης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

6. Χρήση Μεθόδων Προσομοίωσης Δυναμικής Συστημάτων και Εξόρυξης Δεδομένων για την Υποστήριξη της Λήψης Αποφάσεων
Γαρούφας Ανδρέας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

7. Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιανναντωνάκης Γιώργος-Μάριος
Παναγιώτης Δαβής
Καλλιόπη Μπιράκη
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

9. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Σημασιολογικά Εμπλουτισμένων XML Σχημάτων (SemXSDGenerator)
Εργά Φωτεινή, Λαμπαθάκη Φεναρέτη
Ιωαννίδου Έλλη
Κορωναίος Δημήτριος
Λαζαρίδης Λύσανδρος
Λουκής Δημήτριος
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14. Σύστημα Αυτοματοποιημένης Μοντελοποίησης και Διαχείρισης XML Schemas στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ματζάκου Ειρήνη
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μπέλλος Δημήτριος-Απόστολος
Μπουζούκου Νικολίτσα
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

17. Ανάλυση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας σε Ζητήματα Μετασχηματισμού της Διακυβέρνησης (Transformational Government)
Ντανοπούλου Τατιάνα
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

18. Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών
Ντέμου Μαρία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

19. Ανάλυση Εφαρμογών Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης σε Περιβάλλον Ανοικτού Κώδικα Ανάπτυξη Πρωτοτύπου
Παππάς Κωνσταντίνος
Σπανός Ηλίας
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

21. Ανάλυση της διεθνούς πρακτικής σε ζητήματα προτύπων Διαλειτουργικότητας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
Χουντάλα Χρυσάνθη
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Call for Contributions - International Competition on Future Internet and Interoperability

The ENSEMBLE project (http://www.ensemble-csa.eu), funded by the European Commission, aims to coordinate research activities in the domain of Future Internet Enterprise Systems (FInES). Furthermore, ENSEMBLE aims to study systematically and formalize Enterprise Interoperability (EI) as a scientific domain, by combining systemic approaches, scientific multi-disciplinarity and a community-driven mentality.With this call for contributions, ENSEMBLE aims to attract high-quality innovative contributions, in the form of short papers that depict sound positions and views for either:a. State of the art, new research fields and/or forward-looking challenges in the area of Future Internet Enterprise Systems. Each contribution should address one or more of the following questions:

• Why is research in the proposed field important in relation to enterprise environments?

• Which are the necessary research activities to be carried out in Future Internet Enterprise Systems? Which scientific gaps are they addressing?

• Taking into account the complexity of enterprise environments, which aspects are essential for the support of novel and reusable enterprise practices?

• What Future Internet enterprise applications could be envisaged by 2020, based on the research activities described? What is the anticipated benefit which may arise from the proposed research field?b. Innovative approaches and formal methods addressing the foundation of Enterprise Interoperability science. Each contribution should address one or more of the following issues for Enterprise Interoperability:

• Foreseen basic research and foundational principles on interoperability

• Formal methods to describe interoperability problems and solutions

• State of the art in scientific methods for interoperability

• Populations of formal descriptions, generalization of approaches

• Scientific methods for interoperability in specific sectors and vertical domains

• Impact assessment, simulation methods and tools

• Proposals for academic curricula on interoperability

• Proposals on the value proposition and marketing of the scientific offerings for enterprise interoperabilityUp to 5 authors of the best papers submitted under this call will be invited to join the ENSEMBLE Expert Scientific Committee. Members of this committee have a key role in providing their expertise in specific research areas, in participating in the workshops that will be conducted during the project, and in presenting their comments and feedback to the project deliverables. Beside the prestige and the opportunity to shape the EU research agenda on the Future Internet, each member of the Expert Scientific Committee will receive a sum of 2,500 EUR to fund participation in the activities of the project.All submissions must be between 2,000 and 3,000 words, following the LNCS format. 

Important Dates:Deadline for submission of position papers: 1st November 2010

Announcement of results and best papers: 15th November 2010The ENSEMBLE Steering Committee

• John Psarras, National Technical University of Athens - NTUA, Greece, Project Coordinator

• Yannis Charalabidis, National Technical University of Athens - NTUA, Greece

• Ricardo Jardim-Gonçalves, Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, UNINOVA, Portugal

• Fenareti Lampathaki, National Technical University of Athens - NTUA, Greece

• Michele Missikoff, National Research Council - Istituto Di Analisi Dei Sistemi Ed Informatica, CNR- IASI, Italy

• Keith Popplewell, Coventry University, UK

• Antonis Ramfos, INTRASOFT International S.A., LuxembourgYou may retrieve the CFC at: https://pithos.grnet.gr/pithos/rest/yannisx@aegean.gr/files/Shared/ENSEMBLE_CFC.pdf