Διπλωματικές Εργασίες

Η συγκεκριμένη ενότητα φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο της γενικότερης ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

1. Εκτίμηση του Προσδοκώμενου Κέρδους από το Μετασχηματισμό και την Ολοκλήρωση Δημοσίων Υπηρεσιών
Ακριώτης Ιωάννης
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αλεξόπουλος Χάρης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics
Ανδρουτσοπούλου Αγγελική
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4. Ανάπτυξη Εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το διοικητικό μετασχηματισμό με βάση στοιχεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αντωνοπούλου Κυριακή
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μελέτη Περίπτωσης e-Trikala
Γαρδίκας Μιλτιάδης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

6. Χρήση Μεθόδων Προσομοίωσης Δυναμικής Συστημάτων και Εξόρυξης Δεδομένων για την Υποστήριξη της Λήψης Αποφάσεων
Γαρούφας Ανδρέας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

7. Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιανναντωνάκης Γιώργος-Μάριος
Παναγιώτης Δαβής
Καλλιόπη Μπιράκη
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

9. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Σημασιολογικά Εμπλουτισμένων XML Σχημάτων (SemXSDGenerator)
Εργά Φωτεινή, Λαμπαθάκη Φεναρέτη
Ιωαννίδου Έλλη
Κορωναίος Δημήτριος
Λαζαρίδης Λύσανδρος
Λουκής Δημήτριος
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14. Σύστημα Αυτοματοποιημένης Μοντελοποίησης και Διαχείρισης XML Schemas στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ματζάκου Ειρήνη
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μπέλλος Δημήτριος-Απόστολος
Μπουζούκου Νικολίτσα
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

17. Ανάλυση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας σε Ζητήματα Μετασχηματισμού της Διακυβέρνησης (Transformational Government)
Ντανοπούλου Τατιάνα
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

18. Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών
Ντέμου Μαρία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

19. Ανάλυση Εφαρμογών Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης σε Περιβάλλον Ανοικτού Κώδικα Ανάπτυξη Πρωτοτύπου
Παππάς Κωνσταντίνος
Σπανός Ηλίας
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

21. Ανάλυση της διεθνούς πρακτικής σε ζητήματα προτύπων Διαλειτουργικότητας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
Χουντάλα Χρυσάνθη
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο