Διπλωματικές Εργασίες
Τρέχοντα θέματα


Αυτήν την περίοδο ενδιαφέροντα θέματα περιφέρονται γύρω από:

- Startup-ideas / MVP's για ψηφιακή καινοτομική επιχειρηματικότητα
- Εφαρμογές blockchain, artificial intelligence και internet of things στη Δημόσια Διοίκηση
- Μοντέλα πρόβλεψης κοινωνικών συμπεριφορών και φαινομένων
- Text mining σε νομικά κείμενα (νόμους. νομολογία, κλπ)

... αλλά είμαι ανοικτός σε ανάλογα, έξυπνα, ή/ και "δύσκολα" θέματα περιοχές eGov / eBus

Δείτε τρέχοντα θέματα για διπλωματικές εργασίες σε προπττυχιακό και μεταπττυχιακό ΠΣ:
 
Αν ενδιαφέρεστε, ελάτε σε επαφή μαζί μου μέσω email. 


Επιλεγμένες, περατωμένες διπλωματικές εργασίες (pdf)


1.     Μιχάλης Δαμάλας, Αλέξανδρος Καψάσκης, Διαφορές μεταξύ Native και Web Τεχνολογιών για την Υλοποίηση Εφαρμογών σε Φορητές Συσκευές – Ανάπτυξη Επιδεικτικών Πρωτοτύπων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
2.     Αλέξανδρος Μήττος, Κυριάκος Χατζηκυριάκου, Ανάπτυξη Πρωτότυπης Διαδικτυακής Εφαρμογής Δημιουργίας και Διαχείρισης Προγράμματος Μαθημάτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων: Δαίδαλος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
3.     Ελευθερία Δημακοπούλου, Η αξιοποίηση του web 2.0 στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
4.     Ευθύμιος Ευαγγέλου, Ανάπτυξη συστήματος υποβοήθησης της έξυπνης εξειδίκευσης στον πρωτογενή τομέα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
5.     Χρυσάνθη Συμιακού, Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εργασιών Φοιτητών σε συνεργασία με Εξωτερικούς ΦορείςΤμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
7.     Μαρία Ασπρίδου, Διαδικτυακή Εφαρμογή Κοινωνικού – Ψυχολογικού Μοντέλου Bourbeau, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
8.     Ιωάννης Μπακόλας, Δημήτριος Τουργόγλου, Οπτικοποίηση Δεδομένων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
9.     Κωνσταντίνος Χασιώτης, Ανάλυση της βιβλιογραφίας στην περιοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
10.  Μιχαήλ Καρυπίδης, Διαδικτυακό σύστημα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας και αριστείας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
11.  Ιωάννης Κουλιζάκης, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Εφαρμογές, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
12.  Άγγελος Χαραλάμπους, Αλέξανδρος Μακροδημήτρης, Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πληροφορίας και Ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή κρασιού: Εφαρμογή ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
13.  Αντώνης Μάντζαρης, Policy Making through Social Media: Application of the PADGETS method and tools in Renewable Energy, Financial Crisis and Women Enterprise Policy, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
15.  Αικατερίνη Τσώνη, Θεωρητική Ανασκόπηση της Έρευνας και της Βιβλιογραφίας στο Πεδίο της Μοντελοποίησης Κοινωνικών Φαινομένων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
17.  Περικλής Λερός, Popularity metrics and forecasting for Social Networks – Analyze-me, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2012
18.  Ιφιγένεια Πατσιώτη, Ανάλυση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που διαθέτουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια - Οι Σχολές Πληροφορικής. Σύγκριση με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2012
19.  Δημήτριος Σουμπλής, Κωνσταντίνος Πουλής, Διαδικτυακές Εφαρμογές Ανοιχτών Δεδομένων για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2012
20.  Λευκοθέα Σπηλιωτοπούλου, Analysis and Classification of Social Media Platforms’ Activities and Content for Policy Making, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2012
21.  Μελέτιος Μαζαρακιώτης, Αντώνιος Τσιουμάκας, Software As a service Configurator- Διαδικτυακό Σύστημα Σύνθεσης Εφαρμογών Λογισμικού σαν Υπηρεσία, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2012
22.  Στίγκα Βασιλική, Επισκόπηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2012
23.  Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλυση Πεδίου και Θεωρητική Τεκμηρίωση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
24.  Ευστράτιος Γλάβας, Συγκριτική Ανάλυση Υπηρεσιών Cloud Computing, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
25.  Σάββας Λαζαρίδης, Ανάλυση πολιτικών και πρακτικών εθνικής ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) στην Ευρώπη, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
26.  Δήμητρα Λιγκανάρη, Δυνατότητες Εξατομίκευσης Περιβάλλοντος και Εξειδικευμένων Αναφορών στο ERP Σύστημα Microsoft Dynamics Navision, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
27.  Ιωάννης Κουλιζάκης, Αντώνης Πιτσιώνας, Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Κεντρικής Αποστολής Μηνυμάτων Πολιτικής σε Χρήστες Πολλαπλών Κοινωνικών Μέσων Web 20.0 και Συλλογής και Οπτικοποίησης της Ανταπόκρισης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
28.  Απόλλωνας Πραπίδης, Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και Οπτικοποίησης Επιχειρημάτων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011
29.  Σταμάτης Ραπανάκης, Ανάλυση τεχνικών και μεθοδολογιών εξόρυξης γνώμης (opinion mining) και διαχείρισης φήμης σε πραγματικό χρόνο (on-line reputation management), σε περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011
30.  Ελένη Βούρου, Γεώργιος Δημητράκης, Εξόρυξη δεδομένων και γνώμης από ηλεκτρονικούς δημόσιους διαλόγους, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
31.  Ιωάννης Ακριώτης, Εκτίμηση του Προσδοκώμενου Κέρδους από το Μετασχηματισμό & την Ηλεκτρονική Ολοκλήρωση Δημοσίων Υπηρεσιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010
32.  Δημήτριος – Απόστολος Μπέλλος, Ανάλυση της ψηφιακής ετοιμότητας των ΟΤΑ με πληθυσμό έως 20000 κατοίκους: Οι Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010
34.  Μιλτιάδης Γαρδίκας, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μελέτη περίπτωσης e-Trikala, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2010
35.  Ανδρέας Γαρούφας, Χρήση μεθόδων προσομοίωσης δυναμικής συστημάτων και εξόρυξης δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2010
36.  Χρυσάνθη Χουντάλα, Ανάλυση της διεθνούς πρακτικής σε ζητήματα προτύπων διαλειτουργικότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010
37.  Έλλη Ιωαννίδου, Μελέτη και διαχείριση σύνθετων δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης (Governmental KPI's), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2010
38.  Λύσανδρος Λαζαρίδης, Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας στο Γνωστικό Πεδίο της Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010
39.  Κωνσταντίνος Παππάς, Ανάλυση Εφαρμογών Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης σε Περιβάλλον Ανοικτού Κώδικα - Ανάπτυξη Πρωτοτύπου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010
40.  Λευκοθέα Σπηλιωτοπούλου, Ηλεκτρονική Συμμετοχή - Χρήση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης από τα κόμματα στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές του 2009, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2010
41.  Αγγελική Ανδρουτσοπούλου, Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων  με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2010
42.  Γεωργία Φραγκιαδάκη, Ηλεκτρονική Συμμετοχή - Χρήση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης από Υποψήφιους Βουλευτές της Περιφέρειας στις Προσφατες Κοινοβουλευτικές Εκλογές του 2009, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2010
43.  Κυριακή Αντωνοπούλου, Ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το διοικητικό μετασχηματισμό με βάση στοιχεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
44.  Νικολίτσα Μπουζούκου, Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης & Υπολογισμού Επιπτώσεων για Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
45.  Τατιάνα Ντανοπούλου, Ανάλυση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας σε Ζητήματα Μετασχηματισμού της Διακυβέρνησης (Transformational Government), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009
46.  Ευαγγελία Κεχαγιά, Επισκόπηση Πρακτικών Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής στη Σύγχρονη Διακυβέρνηση,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
48.  Ντέμου Μαρία, Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2008
49.  Παναγιώτης ∆αβής Καλλιόπη Μπιράκη, Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που διαθέτουν τα Υπουργεία και οι Γενικές Γραµµατείες στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008
50.  Γιώργος-Μάριος Γιανναντωνάκης, Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008
51.  Δημήτριος Κορωναίος, Αξιολόγηση Διαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που διαθέτουν οι Δήμοι με Πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008
52.  Φωτεινή Εργά, Φεναρέτη Λαμπαθάκη, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Σημασιολογικά Εμπλουτισμένων XML Σχημάτων (SemXSDGenerator), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008
53.  Ειρήνη Ματζάκου, Σύστημα Αυτοματοποιημένης Μοντελοποίησης και Διαχείρισης XML Schemas στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008
54.  Ηλίας Σπανός, Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008
55.  Περικλής Βάλσαµος, Ανασκόπηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας στο Γνωστικό Πεδίο της Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008

Επιλεγμένες περατωμένες εργασίες μαθημάτων (pdf)

1.     Παρασκευή Ξάνθου, Ανάλυση των Διαδικτυακών Τόπων και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Ελλάδας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
2.     Ειρήνη Καμπαρίδου, Ανάλυση της διαλειτουργικότητας συστημάτων και οργανισμών στον τομέα της υγείας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
3.     Μαγγίνα Χρυσάνθη, Η Δομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
4.     Ευσταθία Σχίζα, Ανάλυση Διαδικτυακών Τόπων και δυνατότητες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
5.     Ειρήνη Βαβούρη, Πληροφοριακά συστήματα για πολιτικά κόμματα: Επισκόπηση και Αρχική σχεδίαση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2014
6.     Γαβριέλα Μούσα, Ανοικτές Εφαρμογές Συνεργατικής Διακυβέρνησης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
7.     Ελευθερία Δημακοπούλου, Ανάλυση Πολιτικών για τη Διαλειτουργικότητα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
8.     Αθανασία Αυγέρη, Δημιουργία καταλόγου με εφαρμογές δημοσίου διαλόγου που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013
9.     Αρετή Πρέντζα, Ανάλυση διεθνών πλαισίων διαλειτουργικότητας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2012
10.  Βασιλική Κακούρα, Επισκόπηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των 40 Μεγαλύτερων Νέων Δήμων επί Καλλικράτη, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
12.  Λευκοθέα Σπηλιωτοπούλου, Επισκόπηση των δυνατοτήτων των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που διαθέτουν οι Διαδικτυακοί Τόποι των Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
13.  Εσθήρ Αβδελά, Enterprise Information Systems Interoperability: 16 core transactions and processes to cover, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
14.  Άννα Λέτσιου, Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
15.  Χρήστος Πανούσος, Τα Κοινωνικά Δίκτυα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
16.  Σπυρίδων Πανταζής, Κοινωνικά Δίκτυα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011
17.  Ηρακλής Ταγκόπουλος, Πρότυπα Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Υγεία, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011