Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα - 2020

Με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» Α.Ε πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2010 το 2ο ετήσιο Συνέδριο Telecoms Strategies με κύριο θεματικό άξονα τις «Ψηφιακές Πόλεις».


Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Greek ICT Forum, σε μία καθοριστική χρονική περίοδο, κατά την οποία το Σχέδιο «Καλλικράτης» τίθεται σε εφαρμογή αλλάζοντας ριζικά την Διακυβέρνηση της χώρας. Μαζί με τις ριζικές αλλαγές στη Διακυβέρνηση, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις, που θα «γεφυρώνουν» τις Περιφέρειες της χώρας με την Κεντρική Διοίκηση.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ανακοινώθηκε η λειτουργία του «Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020», που είναι μία πρωτοβουλία του  της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Το Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

Για να δείτε περισσότερα για την εκδήλωση: http://www.ictplus.gr/

Για να συμμετέχετε στο Digital Greece Forum: http://www.digitalgreece2020.gr/