Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το διαγωνισμό

Τα ερευνητικά κέντρα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από δύο δημοφιλή Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το διαγωνισμό WeGov 2010.  Αναμένεται τόσο συνεργασία επί των καλύτερων ιδεών αλλά και πιθανή συμμετοχή ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού. Technology, Policy and Management Faculty του Delft University of Technology, Ολλανδίας
     Brunel Business School, Brunel University of London, Αγγλίας