4 Ελληνικά Πανεπιστήμια συμμετέχουν στη διοργάνωση WeGov 2010

Στη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση συμμετέχουν:
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Καθ. Π. Γεωργιάδης)


Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με έδρα στην Κέρκυρα. (Δρ. Α.Πατέλη, Λέκτορας)
  
Το Εργαστήριο ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Καθ. Γ. Δουκίδης)

Το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  με έδρα στην Τρίπολη. (Επ. Καθ.Κ. Βασιλάκης)