Ανοιχτή Συνεδρίαση της ομάδας εργασίας "Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία"

Η πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας "Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία" του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Συντονιστές της ομάδας εργασίας, καθώς και όλα τα μέλη και οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στις διάφορες συζητήσεις της ομάδας. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η αξιολόγηση της πρόοδου που έχει γίνει μέχρι στιγμής, η ενημέρωση και ο συντονισμός των εργασιών που πρέπει να γίνουν κατά την επόμενη περίοδο και τέλος ο σχεδιασμός των επόμενων βραχυπρόθεσμων (1-2 μήνες) και μακροπρόθεσμων (4 μήνες) δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στους τομείς της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διαλειτουργικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, την κοινωνία, το eHealth, κ.λπ. Μετά από μια ανοικτή συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες για τις δυσκολίες και τις προτεραιότητες της εν λόγω ομάδας εργασίας, οι συντονιστές σημείωσαν όλα τα σχόλια που διατυπώθηκαν και υποσχέθηκαν να τα επεξεργαστούν το συντομότερο.