Ψηφιακή Ελλάδα 2020 - Ομάδα "Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία"

Το Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2010 ως μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.
Σκοπός του Φόρουμ "Ψηφιακή Ελλάδα 2020" είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα αξιοποιεί το δυναμικό της χώρας, συνδέοντας πόρους, ιδέες και ανθρώπους με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής πρωτοβουλίας είναι η προώθηση μιας νέας κουλτούρας συλλογικής δουλειάς. Μιας κουλτούρας κοινότητας, συνεργασίας και συλλογικής συνείδησης, η οποία αναδύεται μέσα από αυτή την κρίση πιο επίκαιρη από ποτέ.
Υπάρχουν ήδη 7 ομάδες δημόσιας διαβούλευσης οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά θεματικές ενότητες όπως η "Ομάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία", η ομάδα "e-Επιχειρηματικότητα" και η ομάδα "Διαλειτουργικότητα, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και Ανοικτό Περιεχόμενο" ενώ το Φόρουμ αριθμεί ήδη πάνω από 500 μέλη.
Για να εγγραφείτε και για να συμμετάσχετε στο Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.digitalgreece2020.gr/