Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης WeGov 2010

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του WeGov 2010 βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με τη συνδρομή περισσότερων από 30 αξιολογητών από ΑΕΙ και επιχειρήσεις.


Τα αποτελέματα του Διαγωνισμού WeGov 2010 θα αναρτηθούν στο wegov.blogspot.com την Τρίτη 3 Αυγούστου 2010.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Γ. Χαραλαμπίδης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δ. Ασκούνης – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κ.Λαμπρινουδάκης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς