Μεγάλη Συμμετοχή στον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Περισσότερες από 50 προτάσεις κατατέθηκαν στον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στον οποίο οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις 15 Ιουλίου 2010. Οι προτάσεις αναδεικνύουν την περιοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σαν μία εξαιρετικά δυναμική, νέα περιοχή έρευνας και καινοτομίας στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς περισσότερα από 20 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό.

Αναλυτικότερα, προτάσεις υπέβαλλαν ομάδες φοιτητών από τα εξής εκπαιδευτικά ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ Αθηνών, ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Στο διαγωνισμό έχουν αθλοθετηθεί τα εξής βραβεία:

• Βραβείο Καλύτερης Ιδέας, με συμβολικό χρηματικό έπαθλο χιλίων Ευρώ και περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας

• Βραβείο Καλύτερης Πρωτότυπης Εφαρμογής, με συμβολικό χρηματικό έπαθλο δύο χιλιάδων Ευρώ και περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας με την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft Hellas

• Ειδικό Βραβείο «Καλύτερης BPM Ιδέας», με συμβολικό χρηματικό έπαθλο χιλίων Ευρώ και περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας με την υποστήριξη της εταιρείας Διαδικασία Α.Ε.

Η τελική φάση του διαγωνισμού και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής (PCI), την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Όλες οι προτάσεις που θα διακριθούν θα προβληθούν περαιτέρω από τους διοργανωτές.

Ο 1ος Πανελλήνιος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στοχεύει στην ενθάρρυνση και προβολή της νεανικής καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο διαγωνισμός αποτελεί πρωτοβουλία εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εργαστηρίων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το διαγωνισμό υποστηρίζουν: η Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft Hellas, η Oracle Hellas, η Διαδικασία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων AE και τα Πανεπιστήμια Brunel Business School, Αγγλίας και Technical University Delft, Ολλανδίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο http://wegov.blogspot.com