Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται με φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης


Φοιτητές του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν κρίσιμους φορείς της δημόσιας διοίκησης και να συζητήσουν επίκαιρα ζητήματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος.   Οι φορείς που δέχθηκαν τις ομάδες φοιτητών την Παρασκευή 27 ΜαΪου ήταν:

  •    Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών
  •           Η Διεύθυνση Πληροφορικής της Βουλής των Ελλήνων
  •           Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας


Στις συναντήσεις παρουσιάστηκαν εργασίες φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και τρέχοντα έργα και στρατηγικές κατευθύνσεις των φορέων της δημόσιας διοίκησης.  Στόχος των συναντήσεων  είναι η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε φοιτητές, ερευνητές  και στελέχη του δημόσιου τομέα,  με όραμα τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μέσω καινοτομικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ήδη, στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου συνεργάζονται φοιτητές και ερευνητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι σε υλοποίηση περισσότερες από 30 εξειδικευμένες μελέτες, έρευνες, αλλά και πρωτότυπες εφαρμογές για πολίτες και επιχειρήσεις. Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται χωρίς κόστος για πλήθος φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέροντας σημαντικές εμπειρίες στους φοιτητές αλλά και νέες ιδέες στα στελέχη του Δημόσιου Τομέα.

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δήλωσε σχετικά: «Είναι χαρά μας να κατευθύνουμε τους φοιτητές μας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων του δημόσιου τομέα, αλλά και να βρίσκουμε ενδιαφέρον από φορείς και οργανισμούς.  Η προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν κεντρικούς στόχους για κάθε ευρωπαϊκό κράτος αλλά και μονόδρομο για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.  Δυστυχώς ακόμη υπολειπόμαστε σε πολλούς τομείς, γεγονός που τονίζει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για συνεργασία έρευνας και εφαρμογής»

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μοναδικό στην Ελλάδα και απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά και σε απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι ήδη συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μέλλον στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο από την πλευρά του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρέχονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://msc.icsd.aegean.gr/academics/pms1-2016/kat2/


Η ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Κεντρικά Υπολογιστικά Συστήματα του TAXIS

Στιγμιότυπο από τη συνεργασία στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος


Από τη συνάντηση εργασίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο