Αποτελέσματα του Διαγωνισμού WeGov 2011 - Πρώτη Φάση

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων στο Φοιτητικό Διαγωνισμό WeGov Awards 2011, στην οποία συμμετείχαν αξιολογητές - έμπειρα στελέχη πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ξεχώρισαν οι καλύτερες ιδέες και εφαρμογές, οι οποίες προκρίθηκαν για την επόμενη και τελική φάση. 

Οι ομάδες που προκρίνονται, ανά κατηγορία, παρουσιάζονται παρακάτω:
(με αλφαβητική σειρά)

Κατηγορία "Καλύτερη Ιδέα":

Online 15μελή
Αθανασάκης Γεώργιος, Σαλαβασίδης Πέτρος
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Σύστημα ηλεκτρονικής τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταγραφή, οργάνωση και διαχείριση των τοπικών προβλημάτων/θεμάτων με άμεση συμμετοχή των πολιτών
Καμπάνταη Λία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής

Personal guide based on Fingerprint positioning: a social network approach
Λιονάκης Παναγιώτης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Κατηγορία "Καλύτερη Εφαρμογή":

4-delta : Δημιουργία και Διαχείριση Διαδικασιών Αξιολόγησης  Δημόσιου Τομέα
Αλεξόπουλος Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Χονδρογιάννης Θεόδωρος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ανοιχτά Οικονομικά Δεδομένα
Θεοχάρης Γιώργος, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα ΔΠΣ
Παπαδόπουλος Θοδωρής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα ΔΠΣ
Τσιάβος Πρόδρομος,  Open Knowledge Foundation, Λονδίνο

Σύστημα ηλεκτρονικής τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταγραφή, οργάνωση και διαχείριση των τοπικών προβλημάτων/θεμάτων με άμεση συμμετοχή των πολιτών
Καμπάνταη Λία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής


Οι προτάσεις της τελικής φάσης θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του Greek ICT Forum, όπου θα ακολουθήσει η βράβευση των καλύτερων προτάσεων από κάθε κατηγορία.  Η ημερομηνία διεξαγωγής του Greek ICT Forum 2011 αναμένεται να είναι στις αρχές Νοέμβρη 2011 - θα υπάρξει νέα ανακοίνωση / πρόσκληση.